Telpu vienkāršotā atjaunošana un perspektīvā jumta stāva koncepts Bauskas ielā 6, Rīgā
Arhitekti:
Aija Čepule
Pasūtītājs:
SIA "BAU6"
Projektēšanas laiks:
03.2022-06.2022
Stadija:
Nodots ekspluatācijā (2023)
Būvdarbu veicējs:
Kopējā platība:
702 m²
Gallery
No items found.
Projektēšanas uzdevums bija sadalīt zemes īpašumu ar divām daudzdzīvokļu ēkām atbilstoši apbūves noteikumiem un analizēt bēniņu pārbūves iespēju par dzīvokļiem. Risinājumā ir paredzēta divpadsmit dzīvokļu ēkas pārplānošana Bauskas ielā 6, saglabājot esošo lietošanas veidu un mainot plānojumu atbilstoši mūsdienu standartu prasībām. Izaicinājums bija teritorijas sadalīšana abām ēkām, paredzot transportam nepieciešamās stāvvietas un pārbūvējot āra šķūnīšus estētiski pievilcīgā veidā. Plānojuma izmaiņas tika akceptētas ar paziņojumu par būvniecību, vienlaicīgi izstrādājot iespējamos bēniņu pārbūves variantus ēkai Bauskas ielā 6.