Komanda

Vilnis Šlars
Valdes priekšsēdētājs,
sertificēts arhitekts (sert. Nr. 1-00777)
Aija Čepule
Arhitekte
Mārtiņš Rudzītis-Vorkalis
Arhitekts